Depressies versus topsport

Veel meer dan dat nu voorhanden is!

Vergelijk het met een topsporter. Uit depressies komen vergt namelijk net zoveel inzet, uitdaging, studie, doorzettingsvermogen en tijd van de persoon die last heeft van depressieve klachten. Niet zelden gaan er vaak jaren overheen voor iemand eruit kan komen. Volgens mij kan dat echt veel menselijker, efficiënter, beter en meer op maat toegesneden. Zodra de hulpverlening veel meer uitgerust is met meer disciplines en dus toegang heeft tot meer kennis, ervaring en tools. Waarbij de persoon uiteraard zelf de leiding blijft houden.

Om uit een depressie te komen zou er een veel groter scala aan deskundigen voor deze mensen moeten zijn. Willen we er een echt op maat gemaakt pakket voor een persoon van maken die de “schakels in het hoofd om durft en kan gaan zetten”.

Het klinkt waarschijnlijk als een utopie maar dat is het niet. Ook zal niet iedereen op elk vlak professionele hulp nodig hebben maar ik denk wel ondersteuning op al deze vlakken. Net zoals een topsporter dat nodig heeft gehad om die topprestatie neer te zetten. Daar waar het allemaal om gaat, die momenten waarin alles samenvalt en er mooie overwinningen zijn.

Depressies en psychotherapeut

Als eerste heeft ook een topsporter een psycholoog tot zijn beschikking. Er zijn bij iedereen wel stukken in het verleden dat aandacht en liefde nodig. Oude overtuigingen, emoties of angsten die verwerkt mogen worden zodat het de toekomst niet meer in de weg blijft staan. Het kanaliseren,  inzichten in gedrag en emoties is één van de mooie taken waarmee een psychotherapeut mensen kan begeleiden.

Depressie en voeding

Niet zelden hebben mensen met depressieve klachten moeite met het verteren van voedsel of eten ze te veel of alleen maar ongezond. Kiezen voor gezond voedsel lijkt dan makkelijk om te gaan doen, alleen werkt het zo niet wanneer een hoofd vol zit met depressieve klachten. Het inkopen en/of bereiden van gezond voedsel komt niet eens als optie naar boven. Laat staan om te kiezen voor gezond. Daarbij is het lichaam vaak ook zwaar verzwakt waardoor het een veel te grote opgave is om naar te winkel te gaan of te gaan bereiden. Ook hier kunnen mensen met depressieve klachten wat hulp bij gebruiken. Niet alleen om gezond voedsel tot hun beschikking te krijgen maar, ook om weer te leren luisteren wat hun unieke lichaam als gezond ervaart. Ook hier zitten enorme verschillen.

Depressie en lichaam/beweging

Vaak krijgen mensen met depressieve klachten te horen dat ze meer moeten bewegen. Voor velen geldt dat waarschijnlijk ook zo maar, zeker niet voor iedereen! Ikzelf had een lichaam dat zo uitgeput was dat een wandelingetje al veel te veel prikkels gaf en mijn lichaam nog meer uit putte. Laat staan dat ik met wilskracht een sport zou zijn gaan beoefenen op dat moment. Mijn lichaam en geest hadden herstel nodig en dat lukte vaak alleen maar door te slapen, slapen en nog eens te slapen. Door steeds weer te luisteren wat mijn lichaam aangaf wat ik wel aankon en niet over die grenzen heen te gaan. Daarnaast had ik mensen om mij heen verzameld die voor mijn lichaam zorgde en op een zachte manier het ondersteunde om van stilstand over te gaan naar herstel. Op een manier dat mijn lichaam en geest het wel aankon.

Depressie en de dagelijkse dingen

Er is geen topsporter die zich met allerlei dagelijkse dingen bezig houdt. Een echte topsporter heeft zijn focus op zijn sport liggen. Ik heb gemerkt dat dat om uit mijn depressies te komen ook gold. Ik had dingen te stoppen om te doen. Taken werden zoveel mogelijk overgenomen door mijn man. Op de momenten dat ik echt heel erg in een proces van ontwikkeling zat had ik nog meer dan ooit, alles wat daar niet mee te maken had los te laten en over te laten nemen of te laten liggen. De groeiprocessen vergden teveel energie om er nog allerlei futiliteiten naast te doen. Ik had daar dus echt mee te stoppen en waar het kon dat overgenomen werd.

Depressie en begrip

Een groep hebben van familie en vrienden die op je vertrouwen. Die weten dat zodra het weer kan je weer contact op gaat nemen, is een fijne en belangrijk onderdeel. Heel vaak is dat er namelijk niet. Wanneer een topsporter zich moet voorbereiden op een wedstrijd en zich daarvoor ook helemaal afsluit en geen tijd heeft wordt dat over het algemeen als goed ervaren. Die heeft misschien niet veel vrienden omdat het voor veel mensen toch wel moeilijk is om hier mee om te gaan, maar wel echte. Bij depressieve mensen is vaak heel anders. Hebben zij het nodig om even afstand te nemen en alle aandacht op hun groeiproces te hebben. Dan kunnen ze er vaak op wachten voor er allerlei verwijten hun kant op gegooid wordt. Dat, terwijl ze echt niet in staat zijn om dan sociale contacten te onderhouden of “om gezellig te doen”.

Nogmaals alle energie zit in het groeiproces om de schakels in het hoofd om te krijgen. Dat kan alleen door diep naar binnen te keren en te stoppen met vechten wat de depressieve klachten ze willen vertellen. Diepe depressieve klachten zijn niet het gevolg dat ze zich niet goed voelen. Het is het onophoudelijke gevecht tegen dat wat er al is. En als de ziel te erg uitgeput is doet het niets anders dan die persoon weer terug te brengen bij de essentie. Eerst de persoon zelf, dan de rest. En dat maakt dat ze zich zo slecht gaan voelen.

Depressie en verbinding

Mensen met depressieve klachten ervaren niet zelden enorme eenzaamheid. Volgens mij is dat ook heel logisch want, als er iets niet is voor mensen met depressies dan is het wel inspiratie! Niet zelden worden ze nog in een hoekje weggezet en maken ze met hun moeilijke vragen veel angst bij anderen los. Dat het makkelijker is om ze te vermijden. Als je de moed hebt om naar ze te luisteren en echt te horen wat er gezegd wordt dan krijg je levensvragen en antwoorden! Als er voorbij de symptomen van de depressie wordt gekeken gaat er een wereld open. Het wordt dan ook hoog tijd om mensen met depressieve klachten te zien in wie ze zijn en ze zo te behandelen. Dat ze zelf gaan zien hoe waardevol ze zijn, juist in hoe ze zijn. Dat vooral inspiratie ook gaat horen bij depressies en er zo verbinding kan ontstaan. Een topsporter kan toch ook geen topprestatie neerzetten zonder vertrouwen en inspiratie om hem heen te hebben? Elk mens heeft verbinding nodig, een platvorm van mensen om zich heen waar die zich op af kan zetten om te groeien en ontwikkelen.

Depressie en coach

Onmisbare combinatie wat mij betreft. Er is gewoon iemand nodig die je ondersteunt vanuit het hier en nu. Die veel kennis heeft, ervaringen en tools waardoor die dat over kan brengen naar iemand met depressieve klachten. Een coach kan je nieuwe ervaringen op laten doen waardoor je je kan ontwikkelen. In de systemen en de kennis waar iemand met depressieve klachten altijd heeft verkeerd is blijkbaar niet toereikend genoeg geweest om überhaupt te voorkomen om erin terecht te komen. Een coach ondersteunt je om je daar te krijgen waar je zelf wilt zijn. Laat je d.m.v. nieuwe kennis, ervaringen en tools antwoorden vinden in jezelf. Antwoorden die er altijd al zaten maar waar je alleen nog geen toegang toe had.

Depressie en de persoon

En als laatste de persoon zelf. Iedereen die de weg aangaat om te stoppen met vechten tegen de depressieve klachten en durft te gaan ontdekken wat de oorzaak eronder is, is voor mij een held. Alleen de persoon zelf kan de schakels in het hoofd omzetten! Net zo goed dat de uiteindelijke gewonnen wedstrijd alleen door de topsporter gewonnen kan worden. En voor mensen met depressieve klachten kan dat wat mij betreft een stuk minder eenzaam dan nu het geval is en ook een stuk meer inspiratievol.

Dat is waar ik mij mee bezig zal blijven houden, net zolang tot mensen met depressieve klachten er toe doen in de maatschappij. Net zoals dat nu al in opmars is voor mensen met down, autisme of dyslexie want, ook mensen met depressieve klachten horen in de maatschappij en dat is niet voor niets. Ieder van hen heeft een eigen doel te vervullen. Ze hebben tenslotte niet voor niets zo’n groot hart, rechtvaardigheidsgevoel en empathie.

Training jouw visie, jouw kracht

Daarom heb ik niet alleen een training gemaakt waarbij er gecoacht wordt gedeeltelijk 1 op 1 maar ook in groepen. Dat zal de inspiratie naar elkaar alleen maar vergroten en de eenzaamheid verminderen. Ik zal er dan ook alles aan doen alle hierboven genoemde punten in de toekomst ook te implementeren in mijn training. Zodat er een totaal en passend systeem ontstaat waar iemand met depressieve klachten zijn topprestaties kan gaan ontdekken en laten zien.  

www.jouwvisiejouwkracht.nl

Liefs Anita